全部城市 » 

Bài thơ: Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 7 -

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:167
Tác giả(nhà thơ): 陪鄭廣文遊何將軍山林其七 • Theo quảng văn họ Trịnh dạo chơi vùng rừng núi của tướng quân họ Hà kỳ 7, Trung Quốc, Thịnh Đường

陪鄭廣文遊何將軍山林其七棘樹寒雲色,
茵蔯春藕香。
脆添生菜美,
陰益食簟涼。
野鶴清晨出,
山精白日藏。
石林蟠水府,
百里獨蒼蒼。Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 7


Cức thụ hàn vân sắc,
Nhân trần xuân ngẫu hương.
Thuý thiêm sinh thái mĩ,
Âm ích thực đơn lương.
Dã hạc thanh thần xuất,
Sơn tinh bạch nhật tàng.
Thạch lâm bàn thuỷ phủ,
Bách lý độc thương thương.
Dịch nghĩa
Cây gai mang sắc mây,Hương thơm từ ngọn dây tầm gửi toả ra.Màu xanh biếc càng làm cho rau tươi thêm đẹp,Bóng râm càng làm cho chiếu ngồi ăn cơm thêm mát.Sáng sớm hạc đồng đã xuất hiện,Ban ngày thì quỷ núi.Đá trên rừng lan xuống cả dưới nước,Màu xanh xanh trải rộng ra đến cả trăm dặm.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论