全部城市 » 

Bài thơ: Cố vũ vệ tướng quân vãn từ kỳ 2 - 故武衛將軍挽詞其二 (Đỗ Phủ

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:191
Tác giả(nhà thơ): 故武衛將軍挽詞其二 • Bài điếu cố vũ vệ tướng quân kỳ 2, Trung Quốc, Thịnh Đường

故武衛將軍挽詞其二舞劍過人絕,
鳴弓射獸能。
銛鋒行愜順,
猛噬失蹻騰。
赤雨千夫膳,
黃河十月冰。
橫行沙漠外,
神速至今稱。Cố vũ vệ tướng quân vãn từ kỳ 2


Vũ kiếm quá nhân tuyệt,
Minh cung xạ thú năng.
Tiêm phong hành khiếp thuận,
Mãnh phệ thất kiểu đằng.
Xích vũ thiên phu thiện,
Hoàng Hà thập nguyệt băng.
Hoành hành sa mạc ngoại,
Thần tốc chí kim xưng.
Dịch nghĩa
Múa kiếm đạt đến mức mà con người có thể đạt,Giương cung có thể giết thú được.Các hàng mũi nhọn của gươm dáo đều ngoan ngoãn tuân theo,Những con thú dữ gầm gừ hết nhảy chồm.Dưới trận mưa đỏ hàng ngàn trai tráng ăn,Trên sông Hoàng Hà băng tuyết tháng mười.Tung hoành nơi sa mạc,Tới ngày nay còn đạt danh hiệu tiến nhanh như thần.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论