全部城市 » 

Bài thơ: Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 8 -

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:369
Tác giả(nhà thơ): 陪鄭廣文遊何將軍山林其八 • Theo quảng văn họ Trịnh dạo chơi vùng rừng núi của tướng quân họ Hà kỳ 8, Trung Quốc, Thịnh Đường

陪鄭廣文遊何將軍山林其八憶過楊柳渚,
走馬定昆池。
醉把青荷葉,
狂遺白接【曰離】。
刺船思郢客,
解水乞吳兒。
坐對秦山晚,
江湖興頗隨。Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 8


Ức qua dương liễu chử,
Tẩu mã Định Côn trì.
Tuý bả thanh hà diệp,
Cuồng di bạch tiếp ly.
Thứ thuyền tư Dĩnh khách,
Giải thuỷ ngật Ngô nhi.
Toạ đối Tần sơn vãn,
Giang hồ hứng phả tuỳ.
Dịch nghĩa
Nhớ lúc qua bến dương liễu,Ruổi ngựa qua ao Định Côn.Say nắm cầm ngó sen xanh,Điên rơi cả mũ trắng.Khi neo thuyền bỗng nghĩ tới người khách vùng Dĩnh,Rẽ nước tưởng đến trẻ vùng Ngô đang khẩn cầu.Buổi chiều ngồi ngóng núi Tần,Cái ý muốn đi đây đi đó lại nổi lên.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论