全部城市 » 

Bài thơ: Bồi Lý kim ngô hoa hạ ẩm - 陪李金吾花下飲 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:186
Tác giả(nhà thơ): 陪李金吾花下飲 • Tiếp quan kim ngô Lý Tư Nghiệp uống rượu dưới hoa, Trung Quốc, Thịnh Đường

陪李金吾花下飲勝地初相引,
餘行得自娛。
見輕吹鳥毳,
隨意數花須。
細草稱偏坐,
香醪懶再酤。
醉歸應犯夜,
可怕李金吾。Bồi Lý kim ngô hoa hạ ẩm


Thắng địa sơ tương dẫn,
Dư hành đắc tự ngu.
Kiến khinh xuy điểu thuế,
Tuỳ ý sổ hoa tu.
Tế thảo xưng thiên toạ,
Hương lao lãn tái cô.
Tuý quy ưng phạm dạ,
Khả phạ Lý kim ngô.
Dịch nghĩa
Mới đưa tới vùng đất đẹp,Tôi đi theo lòng thấy vui.Thấy lông chim bay nhè nhẹ,Vài bông hoa cứ tự ý đung đưa.Cỏ non cứ ngồi bừa lên trên,Rượu ngọt lười mua thêm.Say đi về là vi phạm giờ giới nghiêm,Cái đáng sợ là ông kim ngô họ Lý kia!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论