全部城市 » 

Bài thơ: Cố vũ vệ tướng quân vãn từ kỳ 3 - 故武衛將軍挽詞其三 (Đỗ Phủ

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:198
Tác giả(nhà thơ): 故武衛將軍挽詞其三 • Bài điếu cố vũ vệ tướng quân kỳ 3, Trung Quốc, Thịnh Đường

故武衛將軍挽詞其三哀挽青門去,
新阡絳水遙。
路人紛雨泣,
天意颯風飄。
部曲精仍銳,
匈奴氣不驕。
無由睹雄略,
大樹日蕭蕭。Cố vũ vệ tướng quân vãn từ kỳ 3


Ai vãn thanh môn khứ,
Tân thiên giáng thuỷ diêu.
Lộ nhân phân vũ khấp,
Thiên ý táp phong phiêu.
Bộ khúc tinh nhưng nhuệ,
Hung Nô khí bất kiêu.
Vô do đổ hùng lược,
Đại thụ nhật tiêu tiêu.
Dịch nghĩa
Lời chia buồn từ cửa kinh đô ra đi,Xa xa mả mới.Người đi ngang khóc như mưa,Theo ý trời gió cũng vi vu.Quân đội đã tỏ ra tinh nhuệ,Bọn Hung Nô phải rụt rè.Không còn được thấy vẻ uy nghi nữa,Đại thụ nay tiêu điều.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论