全部城市 » 

Bài thơ: Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 9 -

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:187
Tác giả(nhà thơ): 陪鄭廣文遊何將軍山林其九 • Theo quảng văn họ Trịnh dạo chơi vùng rừng núi của tướng quân họ Hà kỳ 9, Trung Quốc, Thịnh Đường

陪鄭廣文遊何將軍山林其九床上書連屋,
階前樹拂雲。
將軍不好武,
稚子總能文。
醒酒微風入,
聽詩靜夜分。
絺衣掛蘿薜,
涼月白紛紛。Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 9


Sàng thượng thư liên ốc,
Giai tiền thụ phất vân.
Tướng quân bất hiếu vũ,
Trĩ tử tổng năng văn.
Tinh tửu vi phong nhập,
Thính thi tĩnh dạ phân.
Hy y quải la bệ,
Lương nguyệt bạch phân phân.
Dịch nghĩa
Trên giường sách chất tới tận nóc nhà,Trước thềm cây cao quét cả mây.Tướng quân không ham võ,Nên con cháu trong nhà rất giỏi văn.Hơi rượu theo gió nhẹ đi vào phòng,Đêm thanh vắng nghe tiếng ngâm thơ.Áo mỏng treo trên bờ dậu,Ánh trăng thanh mờ nhạt buông trùm.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论