全部城市 » 

Bài thơ: Dạ thính Hứa thập nhất Tổn tụng thi ái nhi hữu tác

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:569
Tác giả(nhà thơ): 夜聽許十一損誦詩愛而有作 • Đêm nghe ông Hứa Tổn mười một ngâm thơ, thấy vui làm, Trung Quốc, Thịnh Đường

夜聽許十一損誦詩愛而有作許生五臺賓,
業白出石壁。
余亦師粲可,
身猶縛禪寂。
何階子方便,
謬引為匹敵。
離索晚相逢,
包蒙欣有擊。
誦詩渾遊衍,
四座皆辟易。
應手看捶鉤,
清心聽鳴鏑。
精微穿溟涬,
飛動摧霹靂。
陶謝不枝梧,
風騷共推激。
紫燕自超詣,
翠駮誰剪剔。
君意人莫知,
人間夜寥闃。Dạ thính Hứa thập nhất Tổn tụng thi ái nhi hữu tác


Hứa sinh Ngũ Đài tân,
Nghiệp bạch xuất thạch bích.
Dư diệc sư Xán, Khả,
Thân do phọc thiền tịch.
Hà giai tử phương tiện,
Mậu dẫn vi sất địch.
Ly sách vãn tương phùng,
Bao mông hân hữu kích.
Tụng thi hồn du diễn,
Tứ toà giai tích dịch.
Ứng thủ khán chuỷ câu,
Thanh tâm thính minh đích.
Tinh vi xuyên minh hãnh,
Phi động tồi tích lịch.
Đào, Tạ bất chi ngô,
Phong, tao cộng thôi kích.
Tử yến tự siêu nghệ,
Thuý bác thuỳ tiễn dịch.
Quân ý nhân mạc tri,
Nhân gian dạ liêu khuých.
Dịch nghĩa
Ông Hứa từng ở vùng núi Ngũ Đài,Là nơi nghiệp trắng xuất hiện nơi vách đá.Tôi cũng coi Tăng Xán và Huệ Khả làm thày,Thân này vốn có ràng buộc với cái yên tĩnh của thiền rồi.Bất kể tới duyên do nào của ông,Tôi với ông có đưa lối sai thì cũng giống nhau thôi.Xa cách mãi tới già mới gặp nhau,Che chở cái mù mờ mừng vì có cái khui ra.Ngâm thơ rất miên man phóng túng,Bốn bên đều bái phục, nghiêng ngả.Người bén nhậy thấy liềm cong,Lòng thanh nghe mũi tên réo.Tinh vi mà xuyên cả cõi tịch mịch,Bay động như sét đánh.Không có chống lại thi ca của Đào Tiềm, Tạ Linh Vận,Mà cùng với phong,tao phấn chấn lên.Ngựa nòi tự nó đạt tới mức cao,Beo xanh ai là người xẻ thịt.Ý của bácngười ta chẳng thèm biết,Đời người là đêm tối mờ mịt như thế đó.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论