全部城市 » 

Bài thơ: Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 10

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:202
Tác giả(nhà thơ): 陪鄭廣文遊何將軍山林其十 • Theo quảng văn họ Trịnh dạo chơi vùng rừng núi của tướng quân họ Hà kỳ 10, Trung Quốc, Thịnh Đường

陪鄭廣文遊何將軍山林其十幽意忽不愜,
歸期無奈何。
出門流水注,
回首雜花多。
自笑燈前舞,
誰憐醉後歌。
祗應與朋好,
風雨亦來過。Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 10


U ý hốt bất khiếp,
Qui kì vô nại hà.
Xuất môn lưu thuỷ chú,
Hồi thủ tạp hoa đa.
Tự tiếu đăng tiền vũ,
Thuỳ lân tuý hậu ca.
Kỳ ưng dữ bằng hảo,
Phong vũ diệc lai qua.
Dịch nghĩa
Ý sâu kín trong lòng bỗng chưa thấy thoả mãn,Ngày trở về không sao mà định được.Ra khỏi cửa thấy nước chảy xiết,Quay đầu lại nhìn thấy có nhiều loại hoa.Tự cười mình đã múa trước đèn,Ai là kẻ thương cho kẻ say rượu hát đổng.Lòng mong được vui cùng bạn bè,Dù cho mưa gió cũng cứ trở lại.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论