全部城市 » 

Bài thơ: Dữ Hộ huyện Nguyên đại thiếu phủ yến Mỹ Bi - 與鄠縣源大少

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:209
Tác giả(nhà thơ): 與鄠縣源大少府宴渼陂 • Cùng với anh Nguyên làm thiếu phủ huyện Hộ ăn tiệc ở Mỹ Bi, Trung Quốc, Thịnh Đường

與鄠縣源大少府宴渼陂應為西陂好,
金錢罄一餐。
飯抄雲子白,
瓜嚼水精寒。
無計回船下,
空愁避酒難。
主人情爛熳,
持答翠琅玕。Dữ Hộ huyện Nguyên đại thiếu phủ yến Mỹ Bi


Ưng vi tây pha hảo,
Kim tiền khánh nhất xan.
Phạn sao vân tử bạch,
Qua tước thuỷ tinh hàn.
Vô kế hồi thuyền hạ,
Không sầu tị tửu nan.
Chủ nhân tình lạn mạn,
Trì đáp thuý lang can.
Dịch nghĩa
Muốn vì cánh mé tây đẹp,Nên một bữa ăn hết nhẵn tiền vàng.Xới cơm như thấy những miếng vân mẫu vụn trắng,Bổ dưa cảm thấy lạnh như thuỷ tinh.Không có cách nào mà quay thuyền ngược lại được,Vì buồn nhiều nên khó kiêng rượu.Lòng của chủ nhân thật là niềm nở,Chào đón bằng những lời ngọt ngào.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论