全部城市 » 

Bài thơ: Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 2 -

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:171
Tác giả(nhà thơ): 陪鄭廣文遊何將軍山林其二 • Theo quảng văn họ Trịnh dạo chơi vùng rừng núi của tướng quân họ Hà kỳ 2, Trung Quốc, Thịnh Đường

陪鄭廣文遊何將軍山林其二百頃風潭上,
千重夏木清。
卑枝低結子,
接葉暗巢鶯。
鮮鯽銀絲膾,
香芹碧澗羹。
翻疑柁樓底,
晚飯越中行。Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 2


Bách khoảnh phong đàm thượng,
Thiên trùng hạ mộc thanh.
Ti chi đê kết tử,
Tiếp diệp ám sào oanh.
Tiên tức ngân ti khoái,
Hương cần bích giản canh.
Phiên nghi đà lâu để,
Vãn phạn việt trung hành.
Dịch nghĩa
Trăm khoảnh gió trên mặt hồ,Ngàn trùng cây mùa hè mát.Cành thấp trái cây trĩu xuống.Cạnh là là tổ chim oanh.Có diếc tươi miếng gỏi trắng như sợi chỉ,Canh rau cần hái từ suối xanh.Chần chừ dưới bóng thuyền lầu,Bữa ăn chiều bước vào bên trong.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论