全部城市 » 

Bài thơ: Hí giản Trịnh quảng văn kiêm trình Tô tư nghiệp - 戲

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:222
Tác giả(nhà thơ): 戲簡鄭廣文兼呈蘇司業 • Đùa qua thầy quảng văn họ Trịnh và dâng lên quan tư nghiệp họ Tô, Trung Quốc, Thịnh Đường

戲簡鄭廣文兼呈蘇司業廣文到官舍,
繫馬堂階下。
醉則騎馬歸,
頗遭官長罵。
才名三十年,
坐客寒無氈。
賴有蘇司業,
時時乞酒錢。Hí giản Trịnh quảng văn kiêm trình Tô tư nghiệp


Quảng Văn đáo quan xá,
Hệ mã đường giai hạ.
Tuý tức kỵ mã quy,
Phả tao quan trưởng mạ.
Tài danh tam thập niên,
Toạ khách hàn vô chiên.
Lại hữu Tô tư nghiệp,
Thì thì khất tửu tiền.
Dịch nghĩa
Ông chức quảng văn đến sở,Buộc ngựa dưới thềm nhà.Đến khi say rượu say cỡi ngựa về,Chợt gặp phải trưởng quan la mắng.Tài ông nổi tiếng bốn mươi năm.Mà chỗ nằm ngồi lạnh lẽo không chănMay nhờ có quan tư nghiệp Tô.Thỉnh thoảng biếu rượu và tiền.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论