全部城市 » 

Bài thơ: Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 3 -

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:196
Tác giả(nhà thơ): 陪鄭廣文遊何將軍山林其三 • Theo quảng văn họ Trịnh dạo chơi vùng rừng núi của tướng quân họ Hà kỳ 3, Trung Quốc, Thịnh Đường

陪鄭廣文遊何將軍山林其三萬里戎王子,
何年別月支。
異花開絕域,
滋蔓匝清池。
漢使徒空到,
神農竟不知。
露翻兼雨打,
開坼日離披。Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 3


Vạn lý Nhung vương tử,
Hà niên biệt Nguyệt Chi?
Dị hoa khai tuyệt vực,
Tư mạn tạp thanh trì.
Hán sứ đồ không đáo,
Thần nông cánh bất tri.
Lộ phiên kiêm vũ đả,
Khai sách nhật ly phi.
Dịch nghĩa
Con của vua người Nhung xa cách đây cả vạn dặm,Năm nào đã rời xứ Nguyệt Chi.Nơi bờ vực thẳm hoa lạ nở,Tươi tốt lan ra tới ao trong.Sứ nhà Hán đã không hề tới đó,Và vua Thần Nông cũng không hề biết đến giống hoa này.Sương lật với gió vùi loại hoa này,Thế mà nó vẫn nẩy nở ngày một tươi tốt.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论