全部城市 » 

Bài thơ: Hạ nhật Lý công kiến phỏng - 夏日李公見訪 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:191
Tác giả(nhà thơ): 夏日李公見訪 • Ngày hè ông Lý tới thăm, Trung Quốc, Thịnh Đường

夏日李公見訪遠林暑氣薄,
公子過我遊。
貧居類村塢,
僻近城南樓。
旁舍頗淳樸,
所願亦易求。
隔屋喚西家,
借問有酒不。
牆頭過濁醪,
展席俯長流。
清風左右至,
客意已驚秋。
巢多眾鳥鬥,
葉密鳴蟬稠。
苦道此物聒,
孰謂吾廬幽。
水花晚色靜,
庶足充淹留。
預恐尊中盡,
更起為君謀。Hạ nhật Lý công kiến phỏng


Viễn lâm thự khí bạc,
Công tử quá ngã du.
Bần cư loại thôn ổ,
Tích cận thành nam lâu.
Bàng xá phả thuần phác,
Sở nguyện diệc dị cầu.
Cách ốc hoán tây gia,
Tá vấn hữu tửu phầu.
Tường đầu quá trọc lao,
Triển tịch phủ trường lưu.
Thanh phong tả hữu chí,
Khách ý dĩ kinh thu.
Sào đa chúng điểu đấu,
Diệp mật minh thiền trù.
Khổ đạo thử vật quát,
Thục vị ngô lư u.
Thuỷ hoa vãn sắc tĩnh,
Thứ túc sung yêm lưu.
Dự khủng tôn trung tận,
Cánh khởi vị quân mưu.
Dịch nghĩa
Nơi rừng xa, khí nóng hơi hơi,Công tử tới chơi tôi.Nghèo ở nơi thôn xóm vắng,Nhỏ hẹp gần với lầu phía nam thành.Nhà bên cạnh còn giữ được vẻ thuần phác hơn,Điều mong muốn cũng dễ có được thôi.Cách mái kêu nhà hàng xóm phía tây,Thử hỏi xem có rượu hay không.Đầu tường chuyển rượu có ngâm thuốc sang,Trải chiếu rồi tụ nhau mà mãi say sưa.Gió mát từ hai bên phải trái thổi tới,Ý của khách đã ngán mùa thu rồi.Tổ chật, nhiều chim tranh nhau,Lá rậm, tiếng ve kêu rộn.Cảnh khổ các loài này cứ nhai nhải,Ai nói nhà ta im ắng?Vào buổi chiều sắc hoa dưới nước im lìm,Như thế càng làm tăng vẻ sâu kín.Sợ rằng rượu trong ly cạn,Bèn vì ông mà lại chuốc thêm.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论