全部城市 » 

Bài thơ: Cửu nhật Dương Phụng Tiên hội Bạch Thuỷ Thôi minh p

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:194
Tác giả(nhà thơ): 九日楊奉先會白水崔明府 • Ngày mồng chín tại nhà họ Dương ở Phụng Tiên gặp quan họ Thôi làm minh phủ huyện Bạch Thuỷ, Trung Quốc, Thịnh Đường

九日楊奉先會白水崔明府今日潘懷縣,
同時陸浚儀。
坐開桑落酒,
來把菊花枝。
天宇清霜淨,
公堂宿霧披。
晚酣留客舞,
鳧舄共差池。Cửu nhật Dương Phụng Tiên hội Bạch Thuỷ Thôi minh phủ


Kim nhật Phan hoài huyện,
Đồng thì Lục tuấn nghi.
Toạ khai tang lạc tửu,
Lai bả cúc hoa chi.
Thiên vũ thanh sương tĩnh,
Công đường túc vụ phi.
Vãn hàm lưu khách vũ,
Phù tích cộng sai trì.
Dịch nghĩa
Hôm nay ở huyện quê của Phan Nhạc,Cùng lúc có cung cách Lục Cơ.Ngồi mở rượu ủ từ khi lá dâu mới rụng đầu đông,Còn mang tới cành cúc.Khung trời sương trong êm ả,Nơi cửa quan toả hương khói.Về chiếu khách say còn nán lại múa may,Cùng cợt nhả với quan huyện.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论