全部城市 » 

Bài thơ: Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 4 -

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:216
Tác giả(nhà thơ): 陪鄭廣文遊何將軍山林其四 • Theo quảng văn họ Trịnh dạo chơi vùng rừng núi của tướng quân họ Hà kỳ 4, Trung Quốc, Thịnh Đường

陪鄭廣文遊何將軍山林其四旁舍連高竹,
疏籬帶晚花。
碾渦深沒馬,
藤蔓曲藏蛇。
詞賦工無益,
山林跡未賒。
盡撚書籍賣,
來問爾東家。Bồi Trịnh quảng văn du Hà tướng quân sơn lâm kỳ 4


Bàng xá liên cao trúc,
Sơ ly đới vãn hoa.
Niễn oa thâm một mã,
Đằng mạn khúc tàng xà.
Từ phú công vô ích,
Sơn lâm tích vị xa.
Tận niễn thư tịch mại,
Lai vấn nhĩ đông gia.
Dịch nghĩa
Sát cạnh nhà là bụi trúc cao,Hàng rào thưa còn xót lại bông hoa.Ước xoáy lút đầu ngựa,Dây leo như rắn cuộn.Công viết thơ thật vô ích,Nếu dấu vết nơi núi rừng chưa đặt tới.Đem bán hết các sách vở đi,Nhà phía đông kia thử tới hỏi xem.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论