全部城市 » 

Bài thơ: Hậu xuất tái kỳ 1 - 後出塞其一 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:171
Tác giả(nhà thơ): 後出塞其一 • Sau khi ra ải kỳ 1, Trung Quốc, Thịnh Đường

後出塞其一男兒生世間。
及壯當封侯。
戰伐有功業。
焉能守舊丘?
召募赴薊門,
軍動不可留。
千金買馬鞍,
百金裝刀頭。
閭里送我行,
親戚擁道周。
斑白居上列,
酒酣進庶羞。
少年彆有贈,
含笑看吳鉤。Hậu xuất tái kỳ 1


Nam nhi sinh thế gian.
Cập tráng đương phong hầu.
Chiến phạt hữu công nghiệp.
Yên năng thủ cựu khâu?
Chiêu mộ phó Kế Môn,
Quân động bất khả lưu.
Thiên kim mãi mã yên,
Bách kim trang đao đầu.
Lư lý tống ngã hành,
Thân thích ủng đạo chu.
Ban bạch cư thượng liệt,
Tửu hàm tiến thứ tu.
Thiếu niên biệt hữu tặng,
Hàm tiếu khán ngô câu.
Dịch nghĩa
Chàng trai sinh ra ở trên đời này,Lớn lên đương nhiên là phải lập công danh.Gia nhập quân đội ấy là xây dựng sự nghiệp,Như thế mới giữ được xóm làng cũ.Được tuyển mộ rồi đưa ra Kế Môn,Việc quân thì di động không thể ở yên một chỗ.Cái yên ngựa giá cả ngàn vàng và vũ khí,Giá cả trăm để trang phục cho người lính.Làng xóm tiễn mình lên đường,Thân thích đứng chật đường để đưa.Các cụ tóc hoa râm ngồi chiếu trên,Rượu uống kèm nhiều món ăn.Chàng trẻ ra đi có quà tặng,Miệng mỉm cười nhìn con dao quý.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论