全部城市 » 

Bài thơ: Cửu nhật ký Sầm Tham - 九日寄岑參 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:310
Tác giả(nhà thơ): 九日寄岑參 • Mùng 9 tháng 9 gửi Sầm Tham, Trung Quốc, Thịnh Đường

九日寄岑參出門復入門,
雨腳但仍舊。
所向泥活活,
思君令人瘦。
沉吟坐西軒,
飯食錯昏晝。
寸步曲江頭,
難為一相就。
吁嗟乎蒼生,
稼穡不可救!
安得誅雲師?
疇能補天漏?
大明韜日月,
曠野號禽獸。
君子強逶迤,
小人困馳驟。
維南有崇山,
恐與川浸溜。
是節東籬菊,
紛披為誰秀?
岑生多新語,
性亦嗜醇酎。
採採黃金花,
何由滿衣袖?Cửu nhật ký Sầm Tham


Xuất môn phục nhập môn,
Vũ cước đãn nhưng cựu.
Sở hướng nê hoạt hoạt,
Tư quân linh nhân sấu.
Trầm ngâm toạ tây hiên,
Phạn thực thác hôn trú.
Thốn bộ khúc giang đầu,
Nan vi nhất tương tựu.
Hu ta hồ thương sinh,
Giá sắc bất khả cứu!
An đắc tru vân sư?
Trù năng bổ thiên lậu?
Đại minh thao nhật nguyệt,
Khoáng dã hào cầm thú.
Quân tử cường uy dĩ,
Tiểu nhân khốn trì sậu.
Duy nam hữu sùng sơn,
Khủng dữ xuyên tẩm lưu.
Thị tiết đông ly cúc,
Phân phi vi thuỳ tú?
Sầm sinh đa tân ngữ,
Tính diệc thị thuần trữu.
Thái thái hoàng kim hoa,
Hà do mãn y tụ?
Dịch nghĩa
Bước ra lại bước vào cửa,Hai gót vẫn như cũ.Hướng về bùn bê bết,Nhớ anh khiến người bần thần.Lặng ngồi nơi hàng hiên phía tây,Ăn uống lộn cả giờ trưa hay tối.Cách đầu Khúc Giang đi vài tấc,Thế mà cũng khó gặp nhau.Thương cho lũ dân đen,Gặt hái phải bỏ dở.Làm sao mà giết được thần mây,Để cứu vớt lại sự sơ sót của trời.Trên không vắng trăng sao,Dưới đất đầy thú dữ.Bậc trên lòng vòng khéo,Kẻ dưới đi mau khó.Ở vùng nam có núi Tung,Sợ cùng với sông chảy mạnh.Mùa này cúc dậu đông,Vì ai mà đẹp tốt tươi.Bác Sầm lắm thơ mới,Tính lại hay ham chất men.Hái hái hoa vàng rượm,Làm sao cho đầy tay áo.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论