全部城市 » 

Bài thơ: Kim tịch hành - Tự Tề, Triệu tây quy chí Hàm Dương

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:177
Tác giả(nhà thơ): 今夕行-自齊趙西歸至咸陽作 • Bài ca đêm nay - Làm tại Hàm Dương khi đang trở về tây từ Tề, Triệu, Trung Quốc, Thịnh Đường

今夕行-自齊趙西歸至咸陽作今夕何夕歲云徂,
更長燭明不可孤。
咸陽客舍一事無,
相與博塞為歡娛。
馮陵大叫呼五白,
袒跣不肯成梟盧。
英雄有時亦如此,
邂逅豈即非良圖。
君莫笑,劉毅從來布衣願,
家無儋石輸百萬。Kim tịch hành - Tự Tề, Triệu tây quy chí Hàm Dương tác


Kim tịch hà tịch tuế vân tồ,
Canh trường chúc minh bất khả cô.
Hàm Dương khách xá nhất sự vô,
Tương dữ bác tái vi hoan ngu.
Phùng lăng đại khiếu hô ngũ bạch,
Đản tiển bất khẳng thành kiêu lô.
Anh hùng hữu thì diệc như thử,
Giải cấu khởi tức phi lương đồ.
Quân mạc tiếu, Lưu Nghị tòng lai bố y nguyện,
Gia vô đảm thạch thâu bách vạn.
Dịch nghĩa
Đêm nay đêm gì năm sắp đi quaCanh dài đèn sáng không thể ngồi một mìnhỞ Hàm Dương khách xá không có một chuyện để làmChắc lấy đánh bạc làm chuyện vui qua thì giờHùng hổ kêu to " ngũ bạch " Ngồi xổm, cởi trần, " yêu lô " cũng không chịu raAnh hùng có lúc cũng như vậyChuyện rủi may có phải là không có kế hoạch đâuBạn đừng cười Lưu Nghị trước giờ vẫn muốn làm kẻ áo vảiNhà không có đồ đong (không có thóc lúa) mà thua có lúc đến trăm vạn

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论