全部城市 » 

Bài thơ: Lạc Du viên ca - 樂遊園歌 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:189
Tác giả(nhà thơ): 樂遊園歌 • Bài ca vườn Lạc Du, Trung Quốc, Thịnh Đường

樂遊園歌樂游古園崒森爽,
煙綿碧草萋萋長。
公子華筵勢最高,
秦川對酒平如掌。
長生木瓢示真率,
更調鞍馬狂歡賞。
青春波浪芙蓉園,
白日雷霆夾城仗。
閶闔晴開昳蕩蕩,
曲江翠幕排銀榜。
拂水低徊舞袖翻,
緣雲清切歌聲上。
卻憶年年人醉時,
只今未醉已先悲。
數莖白髮那拋得,
百罰深杯亦不辭。
聖朝亦知賤士醜,
一物自荷皇天慈。
此身飲罷無歸處,
獨立蒼茫自詠詩。Lạc Du viên ca


Lạc Du cổ viên tất sâm sảng,
Yên miên bích thảo thê thê trưởng.
Công tử hoa diên thế tối cao,
Tần Xuyên đối tửu bình như chưởng.
Trường sinh mộc phiêu thị chân xuất,
Cánh điều yên mã cuồng ca thưởng.
Thanh xuân ba lãng Phù Dung viên,
Bạch nhật lôi đình Giáp Thành trượng.
Sương hạp tinh khai dật đãng đãng,
Khúc Giang thuý mạc bài ngân bảng.
Phất thuỷ đê hồi vũ tụ phiên,
Duyên vân thanh thiết ca thanh thượng.
Khước ức niên niên nhân tuý thì,
Chỉ kim vị tuý dĩ tiên bi.
Số hành bạch phát nả phao đắc,
Bách phạt thâm bôi diệc bất từ.
Thánh triều dĩ tri tàn sĩ xú,
Nhất vật tự hà hoàng thiên tư.
Thử thân ẩm bãi vô quy xứ,
Độc lập thương mang tự vịnh thi.
Dịch nghĩa
Vườn cổ Lạc-du cao lồng lộng,Giữa đám khói như bông cỏ biếc mọc.Bữa tiệc của công tử ở nơi vùng cao,Tần Xuyên trước cuộc rượu phẳng lặng như bàn tay.Trái bầu nậm đựng rượu trường sinh uống cho đã,Bèn tung vó ngựa mà vui say.Cỏ cây xuân xanh, sóng gợn nơi vườn Phù Dung,Ngày trắng ầm ầm lễ nghi nơi Giáp Thành.Cửa chính trong cung lồng lộng rộng mở,Nơi Khúc Giang màn hoa trưng bày lóng lánh như bạc.Tay áo múa như cuốn cả nước lên,Tiếng ca trong vắt tưởng như theo mây lên tít trên không trung.Chợt nhớ đến những năm trước, người vào lúc say,Chỉ bây giờ chưa say mà trước đã thấy rầu.Một vài cọng tóc bạc sao mà nhổ đi được,Có bị phạt rượu đến trăm lần bằng chén lớn cũng ráng chịu thôi.Nhà vua anh minh đã biết được thói xấu của người học trò nghèo hèn này,Một thứ có được đều là ân huệ của vua ban cho.Thân này muốn lui về nhưng nào có chỗ,Lớ ngớ đứng buồn rầu mà viết nên bài thơ này vậy.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论