全部城市 » 

Bài thơ: Huyền Đô đàn ca ký Nguyên dật nhân - 玄都壇歌寄元逸人 (Đỗ P

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:190
Tác giả(nhà thơ): 玄都壇歌寄元逸人 • Bài ca về đàn Huyền Đô, gửi người ở ẩn họ Nguyên, Trung Quốc, Thịnh Đường

玄都壇歌寄元逸人故人昔隱東蒙峰,
已佩含景蒼精龍。
故人今居子午谷,
獨在陰崖結茅屋。
屋前太古玄都壇,
青石漠漠常風寒。
子規夜啼山竹裂,
王母晝下雲旗翻。
知君此計成長往,
芝草琅玕日應長。
鐵鎖高垂不可攀,
致身福地何蕭爽。Huyền Đô đàn ca ký Nguyên dật nhân


Cố nhân tích ẩn Đông Mông phong,
Dĩ bội hàm cảnh thương tinh long.
Cố nhân kim cư Tí Ngọ cốc,
Độc tại âm nhai kết mao ốc.
Ốc tiền thái cổ Huyền Đô đàn,
Thanh thạch mạc mạc thường phong hàn.
Tử quy dạ đề sơn trúc liệt,
Vương Mẫu trú há vân kỳ phiên.
Tri quân thử kế thành trường vãng,
Chi thảo, ngân can nhật ưng trưởng.
Thiết toả cao thuỳ bất khả phan,
Trí thân phúc địa hà tiêu sảng.
Dịch nghĩa
Bạn xưa trước ở ẩn nơi chỏm Đông Mông,Đã hấp thụ được tinh anh của rồng xanh.Bạn xưa nay ở hang Tí Ngọ,Một mình cất nhà tranh ở phía nam núi.Trước nhà có đàn Huyền Đô rất cũ,Đá xanh lờ mờ gió thường lạnh.Ban đêm cuốc kêu trong bụi trúc hoang,Bà Vương Mẫu ban ngày giáng hạ, cờ mây phất phới.Biết dự toán này của anh sẽ thành lâu dài,Cỏ chi, ngân can ngày càng tươi tốt.Khoá chặt, buông từ cao xuống không thể leo được,Đem thân tới đất lành, sao mà khoan khoái trong lòng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论