全部城市 » 

Bài thơ: Kính tặng Trịnh gián nghị thập vận - 敬贈鄭諫議十韻 (Đỗ Ph

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:157
Tác giả(nhà thơ): 敬贈鄭諫議十韻 • Mười vần kính tặng gián nghị họ Trịnh, Trung Quốc, Thịnh Đường

敬贈鄭諫議十韻諫官非不達,
詩義早知名。
破的由來事,
先鋒孰敢爭。
思飄雲物外,
律中鬼神驚。
毫髮無遺恨,
波瀾獨老成。
野人甯得所,
天意薄浮生。
多病休儒服,
冥搜信客旌。
築居仙縹緲,
旅食歲崢嶸。
使者求顏闔,
諸公厭禰衡。
將期一諾重,
欻使寸心傾。
君見途窮哭,
宜憂阮步兵。Kính tặng Trịnh gián nghị thập vận


Gián quan phi bất đạt,
Thi nghĩa tảo tri danh.
Phá đích do lai sự,
Tiên phong thục cảm tranh.
Tứ phiêu vân vật ngoại,
Luật trúng quỷ thần kinh.
Mao phát vô di hận,
Ba lan độc lão thành.
Dã nhân ninh đắc sở,
Thiên ý bạc phù sinh.
Đa bệnh hưu nho phục,
Minh sưu tín khách tinh.
Trúc cư tiên phiếu diểu,
Lữ thực tuế tranh vanh.
Sứ giả cầu Nhan Hạp,
Chư công yếm Nễ Hành.
Tương kỳ nhất nặc trọng,
Hốt sử thốn tâm khuynh.
Quân kiến đồ cùng khốc,
Nghi ưu Nguyễn bộ binh.
Dịch nghĩa
Giữ vai trò của quan can vua không phải là không đạt,Ý nghĩa của thơ sớm được biết đến tên.Tìm hiểu đến nguyên do của sự việc,Đứng đầu ai dám tranh cãi cùng ông.Ý tứ bay ra khỏi cõi tục luỵ của vạn vật,Luật thơ đúng khiến quỉ thần cũng nể vì.Không đề ý đến chi tiết vụn vặt,Chỉ mình ông đạt đến toàn bích của văn chương.Người quê mùa làm sao mà đạt đến được như thế,Theo ý trời, coi thường cuộc sống trôi nổi này.Vì lắm bệnh nên bỏ cái áo nhà nho,Lòng cố tìm hiểu nên tin ở bề ngoài của khách.Nhà ở giống như của vị tiên phiêu lãng,Ăn nhờ nơi đất khách bao năm tháng lang thang.Sứ giả tới tìm gặp Nhan Hạp,Các ông lại ngán ngẩm Nễ Hành.Một tiếng ừ rất quan trọng cho lần hẹn sau,Nó khiến cho tấc lòng tôi vợi đi.Anh thấy cảnh khóc lóc khi lỡ bước đường,Hệt như nỗi lo của Nguyễn Tịch giữ chức bộ binh.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论