全部城市 » 

Bài thơ: Khúc giang tam chương, chương ngũ cú - 曲江三章,章五句 (Đỗ

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:201
Tác giả(nhà thơ): 曲江三章,章五句 • Sông Khúc ba chương, mỗi chương năm câu, Trung Quốc, Thịnh Đường

曲江三章,章五句曲江蕭條秋氣高,
菱荷枯折隨風濤,
遊子空嗟垂二毛。
白石素沙亦相蕩,
哀鴻獨叫求其曹。

即事非今亦非古,
長歌激越梢林莽,
比屋豪華固難數。
吾人甘作心似灰,
弟侄何傷淚如雨。

自斷此生休問天,
杜曲幸有桑麻田,
故將移住南山邊。
短衣匹馬隨李廣,
看射猛虎終殘年。Khúc giang tam chương, chương ngũ cú


Khúc giang tiêu điều thu khí cao,
Lăng hà khô chiết tuỳ phong đào,
Du tử không ta thuỳ nhị mao.
Bạch thạch tố sa diệc tương đãng,
Ai hồng độc khiếu cầu kỳ tào.

Tức sự phi kim diệc phi cổ,
Trường ca kích việt tiêu lâm mãng,
Tỷ ốc hào hoa cố nan số.
Ngô nhân cam tác tâm tự hôi,
Đệ điệt hà thương lệ như vũ.

Tự đoạn thử sinh hưu vấn thiên,
Đỗ Khúc hạnh hữu tang ma điền,
Cố tương di trú Nam sơn biên.
Đoản y thất mã tuỳ Lý Quảng,
Khán xạ mãnh hổ chung tàn niên.
Dịch nghĩa
Khúc Giang xơ xác trong thu lạnh,Sen và ấu khô gãy trong sóng gió,Khách lãng du tự than tóc đã muối tiêu hai màu.Sóng vỗ vào đá và cát trắng,Con chim hồng cô đơn cất tiếng kêu buồn thàm gọi đàn.Kiểu thơ [năm câu] từ cổ chí kim chưa từng có,Ta đã ngâm vang nơi rừng rú,Nhưng nơi đây là chốn hào hoa cố nhiên họ khó chấp nhận.Ta cam chịu là việc không thành,Em, cháu có chi vì ta mà khóc như mưa.Tự cắt đời mình thì đừng có trách trời,Đang có vườn dâu, vườn mè ở Đỗ Khúc,Lại sắp dời sang núi Nam làm lính.Mặc áo ngắn theo ngựa tướng Lý Quảng,Xem ông ta bắn cọp cho tới già.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论