全部城市 » 

Bài thơ: Nguỵ tướng quân ca - 魏將軍歌 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:191
Tác giả(nhà thơ): 魏將軍歌 • Bài ca Nguỵ tướng quân, Trung Quốc, Thịnh Đường

魏將軍歌將軍昔著從事衫,
鐵馬馳突重兩銜。
披堅執銳略西極,
崑崙月窟東嶄巖。
君門羽林萬猛士,
惡若哮虎子所監。
五年起家列霜戟,
一日過海收風帆。
平生流輩徒蠢蠢,
長安少年氣欲盡。
魏侯骨聳精爽緊,
華岳峰尖見秋隼。
星躔寶校金盤陀,
夜騎天駟超天河。
欃槍熒惑不敢動,
翠蕤雲旓相蕩摩。
吾為子起歌都護,
酒闌插劍肝膽露。
鉤陳蒼蒼風玄武,
萬歲千秋奉明主,
臨江節士安足數。Nguỵ tướng quân ca


Tướng quân tích trước tòng sự sam,
Thiết mã trì đột trọng lưỡng hàm.
Phi kiên chấp nhuệ lược Tây Cực,
Côn Lôn nguyệt quật đông tiệm nham.
Quân môn vũ lâm vạn mãnh sĩ,
Ác nhược hao hổ tử sở giam.
Ngũ niên khởi gia liệt sương kích,
Nhất nhật quá hải thâu phong phàm.
Bình sinh lưu bối đồ xuẩn xuẩn,
Trường An thiếu niên khí dục tận.
Nguỵ hầu cốt tủng tinh sảng khẩn,
Hoa nhạc phong tiêm kiến thu chuẩn.
Tinh triền bảo hiệu kim bàn đà,
Dạ kỵ thiên tứ siêu thiên hà.
Sàm Thương huỳnh hoặc bất cảm động,
Thuý nhuy vân sao tương đãng ma.
Ngô vi tử khởi ca đô hộ,
Tửu lan tháp kiếm can đảm lộ.
Câu Trần thương thương phong Huyền Vũ,
Vạn tuế thiên thu phụng minh chủ,
Lâm giang tiết sĩ an túc số.
Dịch nghĩa
Trước kia ông tướng họ Nguỵ khoác áo một viên tòng sự,Thế mà hai tay vùng vẫy ngựa sắt.Với quyết tâm và sáng tạo ông chiếm được vùng tây cực,Cột trời, hang trăng nơi phía đông sườn núi cao ngất.Dưới trướng của ông đoàn quân tinh nhuệ có hàng vạn người,Sao giống hổ gầm khi ông đi tới.Năm năm nhà bắt đầu bầy kích,Cuốn buồm vượt biển trong một ngày.Bạn bè thuở trước đều sơ xác,Bọn trẻ ở Trường An như cạn sức rồi.Quan Nguỵ cứng xương thần lanh lẹ,Chỏm Hoa Nhạc nhọn, mùa thu chim cắt bay.Sao soi chuồng ngựa quý, yên vàng bóng,Đêm cưỡi ngựa trời vượt Ngân Hà.Sao chổi lé mắt ngơ ngác không dám động,Cờ mây, quạt biếc thảnh thơi đi.Tôi vì ông mà bắt đầu hát bài " Đô hộ " ,Rượu tàn tra kiếm lòng can đảm tỏ lộ.Sao Câu Trần vàng uá, gió Huyền Vũ,Ngàn vạn năm thờ phụng chủ hiền,Tới sông những con người khí tiết sao cho đủ số.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论