全部城市 » 

Bài thơ: Phụng lưu tặng tập hiền viện Thôi, Vu nhị học sĩ -

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:202
Tác giả(nhà thơ): 奉留贈集賢院崔于二學士 • Xin để lại tặng hai học sĩ của viện tập hiền họ Thôi và họ Vu, Trung Quốc, Thịnh Đường

奉留贈集賢院崔于二學士昭代將垂白,
途窮乃叫閽。
氣沖星象表,
詞感帝王尊。
天老書題目,
春官驗討論。
倚風遺鶃路,
隨水到龍門。
竟與蛟螭雜,
空聞燕雀喧。
青冥猶契闊,
陵厲不飛翻。
儒術誠難起,
家聲庶已存。
故山多藥物,
勝概憶桃源。
欲整還鄉旆,
長懷禁掖垣。
謬稱三賦在,
難述二公恩。Phụng lưu tặng tập hiền viện Thôi, Vu nhị học sĩ


Chiêu đại tương thuỳ bạch,
Đồ cùng nãi khiếu hôn.
Khí xung tinh tượng biểu,
Từ cảm đế vương tôn.
Thiên lão thư đề mục,
Xuân cung nghiệm thảo luân.
Ỷ phong di nghịch lộ,
Tuỳ thuỷ đáo long môn.
Cánh dữ giao ly tạp,
Không văn yến tước huyên.
Thanh minh do khế khoát,
Lăng lệ bất phi phiên.
Nho thuật thành nan khởi,
Gia thanh thứ dĩ tồn.
Cố sơn đa dược vật,
Thắng khái ức Đào Nguyên.
Dục chỉnh hoàn hương bái,
Trường hoài cấm dịch viên.
Mậu xưng tam phú tại,
Nan thuật nhị công ân.
Dịch nghĩa
Thời đại anh minh đầu gần bạc,Bước đường cùng bèn kêu cửa.Khí thế vung tuốt lên trời cao,Lời gây xúc động tới nhà vua.Thiên lão ghi đề mục,Cung xuân luận bàn đề xem xét lại.Nương trận gió nên bỏ qua đường của con le,Tuỳ con nước mà bước tới cửa rồng.Rốt cuộc cùng chung đụng với thuồng luồng và li,Chỉ nghe chim yến chim sẻ ồn ào.Trời xanh kia vẫn còn cách trở như thế,Gắng gổ mà cũng không bay bổng.Đạo nho dạy người dùng thành tâm mà sao thấy khó khởi đầu quá,Hơn nữa là danh giá của dòng họ vẫn còn đó.Núi xưa lắm cây thuốc,Cảnh vật đẹp khiến nhớ tới Đào Nguyên.Muốn sửa lại lá cờ để đi về quê,Nhưng lại nhớ mãi nơi vụ viện trong cung vua.Lời ngợi khen quá mức về ba bài phú còn đó,Khó mà nhắc lại ơn của hai ông.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论