全部城市 » 

Bài thơ: Khiển hứng (Ký Tử hảo nam nhi) - 遣興

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:191
Tác giả(nhà thơ): 遣興(驥子好男兒) • Khiển hứng (Thằng Ký Tử là con trai giỏi), Trung Quốc, Thịnh Đường

遣興(驥子好男兒)驥子好男兒,
前年學語時。
問知人客姓,
誦得老夫詩。
世亂憐渠小,
家貧仰母慈。
鹿門攜不遂,
雁足系難期。
天地軍麾滿,
山河戰角悲。
儻歸免相失,
見日敢辭遲。Khiển hứng (Ký Tử hảo nam nhi)


Ký Tử hảo nam nhi,
Tiền niên học ngữ thì.
Vấn tri nhân khách tính,
Tụng đắc lão phu thi.
Thế loạn liên cừ tiểu,
Gia bần ngưỡng mẫu từ.
Lộc môn huề bất toại,
Nhạn túc hệ nan kỳ.
Thiên địa quân huy mãn,
Sơn hà chiến giốc bi.
Thảng quy miễn tương thất,
Kiến nhật cảm từ trì.
Dịch nghĩa
Thằng Bò là đứa con trai ngoan,Năm trước là lúc bắt đầu học nói.Hỏi xem thì nó biết tên cả khách,Lại đọc được cả thơ của bố nữa.Đời loạn thương con còn nhỏ,Nhà nghèo kính trọng người mẹ hiền.Đi hái thuốc thì không bồng theo được,Trông thư buộc nơi chân nhạn thật khó mà thành.Trong trời đất đầy rẫy cờ quân,Sông núi vang tiếng tù và báo động bi ai.Hoặc giả khi về mà còn được thấy nhau,Ngày gặp lại cũng cố gắng đợi.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论