全部城市 » 

Bài thơ: Phụng tặng Vi tả thừa trượng nhị thập nhị vận - 奉贈韋

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:158
Tác giả(nhà thơ): 奉贈韋左丞丈二十二韻 • Hai mươi hai vần dâng tặng quan tả thừa họ Vi, Trung Quốc, Thịnh Đường

奉贈韋左丞丈二十二韻紈绔不餓死,
儒冠多誤身。
丈人試靜聽,
賤子請具陳。
甫昔少年日,
早充觀國賓。
讀書破萬捲,
下筆如有神。
賦料揚雄敵,
詩看子建親。
李邕求識面,
王翰願卜鄰。
自謂頗挺出,
立登要路津。
致君堯舜上,
再使風俗淳。
此意竟蕭條,
行歌非隱淪。
騎驢三十載,
旅食京華春。
朝扣富兒門,
暮隨肥馬塵。
殘杯與冷炙,
到處潜悲辛。
主上頃見徵,
欻然欲求伸。
青冥卻垂翅,
蹭蹬無縱鱗。
甚媿丈人厚,
甚知丈人真。
每于百寮上,
猥誦佳句新。
竊效貢公喜,
難甘原憲貧。
焉能心怏怏,
只是走踆踆。
今欲東入海,
即將西去秦。
尚憐終南山,
迴首清渭濱。
常擬報一飯,
況懷辭大臣。
白鷗沒浩蕩,
萬里誰能馴?Phụng tặng Vi tả thừa trượng nhị thập nhị vận


Hoàn khoá bất ngã tử,
Nho quan đa ngộ thân.
Trượng nhân thí tĩnh thính,
Tiện tử thỉnh cụ trần.
Phủ tích thiếu niên nhật,
Tảo sung quan quốc tân.
Độc thư phá vạn quyển,
Hạ bút như hữu thần.
Phú liệu Dương Hùng địch,
Thi khan Tử Kiến thân.
Lý Ung cầu thức diện,
Vương Hàn nguyện bốc lân.
Tự vị phả dĩnh xuất,
Lập đăng yếu lộ tân.
Trí quân Nghiêu, Thuấn thượng,
Tái sử phong tục thuần.
Thử ý cánh tiêu điều,
Hành ca phi ẩn luân.
Kỵ lư thập tam tải,
Lữ thực kinh hoa xuân.
Triêu khấu phú nhi môn,
Mộ tuỳ phì mã trần.
Tàn bôi dữ lãnh chá,
Đáo xứ tiềm bi tân.
Chủ thượng khoảnh kiến trưng,
Thúc nhiên dục cầu thân.
Thanh minh khướt thuỳ si,
Tằng đăng vô túng lân.
Thậm quý trượng nhân hậu,
Thậm tri trượng nhân chân.
Mỗi ư bách liêu thượng,
Ổi tụng giai cú tân.
Thiết hiệu Cống công hỉ,
Nan cam Nguyên Hiến bần.
Yên năng tâm ưởng ưởng,
Chỉ thị tẩu tuân tuân.
Kim dục đông nhập hải,
Tức tương tây khứ Tần.
Thượng liên Chung Nam sơn,
Hồi thủ thanh Vị tân.
Thường nghĩ báo nhất phạn,
Huống hoài từ đại thần.
Bạch âu một hạo đãng,
Vạn lý thuỳ năng thuần.
Dịch nghĩa
Con nhà giàu không bao giờ chết đóiMũ áo nhà nho nhiều lúc làm lỡ đời ngườiXin bậc tôn trưởng hãy lắng tai ngheCho kẻ hèn mọn được giãi bày rõ rệtĐỗ Phủ này lúc còn ít tuổiSớm được dự hàng " khách nước " vinh quangSách đọc vỡ muôn cuốnBút viết như có thầnPhú địch nổi Dương HùngThơ gần với Tử KiếnLý Ung cũng mong biết mặtVương Hãn cũng muốn ở gầnNghĩ mình sẽ được trổ tàiBước lên nơi trọng yếuGiúp vua hơn Nghiêu ThuấnLàm cho phong tục trở lại trong lằnh(Nhưng) ý nghĩ ấy đã bị tan mấtLại không được như người ẩn dậtĐâm ra đi lang thang hát nghêu ngaoMười ba năm trời cưỡi trên mình lừaĂn ở nhờ nơi kinh đôSớm gõ cửa nhà giàuChiều hút theo dấu bụi đám ngựa béoRượu thừa cùng chả nguộiĐến đâu cũng âm thầm xót xaVụt được vua vời đếnChắc được bay nhảy có phần(Nhưng) giữa khoảng trời xanh, chim đành rũ cánhCá lờ đờ không chỗ giương vâyThẹn mình được bậc tôn trưởng rủ tình đằm thắmRất hiểu lòng chân thực của cụThường khi trước mặt trăm quanNhững câu thơ hay được đưa ra nhẩm đọcTrộm bắt chước cái mừng của Cống VũChưa cam chịu cảnh Nguyên Hiến nghèo nànHay đâu lòng bùi ngùiMỗi bước ruột nẫu úaNay định phương đông vào bểSẽ ra phương tây đi khỏi đất TầnNhìn núi Chung Nam vẫn còn lmến tiếcNghoảnh về phía sông Vị trong vắt một màuBát cơm còn mang ơn nặngHuống chi từ biệt bậc đại thần lại không nhớ nhung(Từ đây) chim bạch âu lẩn trong khoảnh mênh môngMuôn dặm vẫy vùng ai còn chế ngự được

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论