全部城市 » 

Bài thơ: Tặng Vi thư ký phó An Tây - 送韋書記赴安西 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:172
Tác giả(nhà thơ): 送韋書記赴安西 • Tặng khi tiễn thư ký họ Vi đi An Tây, Trung Quốc, Thịnh Đường

送韋書記赴安西夫子欻通貴,
雲泥相望懸。
白頭無藉在,
朱紱有哀憐。
書記赴三捷,
公車留二年。
欲浮江海去,
此別意蒼然。Tặng Vi thư ký phó An Tây


Phu tử thúc thông quý,
Vân nê tương vọng huyền.
Bạch đầu vô tịch tại,
Chu phất hữu ai liên.
Thư ký phó tam tiệp,
Công xa lưu nhị niên.
Dục phù giang hải khứ,
Thử biệt ý thương nhiên.
Dịch nghĩa
Ông thật là người am hiểu và vẻ vang,Mây với bùn nhìn nhau thật xa cách.Tóc đã bạc rồi mà vẫn còn lang bang,Làm quan đeo giải đỏ thì có người chia sẻ tâm tình.Làm thư ký theo thông lệ là đạt ba thành tích trong tháng,Xe công giữ lại trong hai năm.Muốn lênh đênh trên sông biển mà ra đi,Chuyến này đi lòng cảm thấy hoang mang.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论