全部城市 » 

Bài thơ: Thán đình tiền cam cúc hoa - 嘆庭前甘菊花  (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:124
Tác giả(nhà thơ): 嘆庭前甘菊花  • Than hoa cam cúc trước sân, Trung Quốc, Thịnh Đường

嘆庭前甘菊花 庭前甘菊移時晚,
青蕊重陽不堪摘。
明日蕭條盡醉醒,
殘花爛漫開何益?
篱邊野外多眾芳,
採擷細瑣昇中堂。
念茲空長大枝葉,
結根失所纏風霜。Thán đình tiền cam cúc hoa


Đình tiền cam cúc di thì vãn,
Thanh nhị trùng dương bất kham trích.
Minh nhật tiêu điều tận tuý tỉnh,
Tàn hoa lạn mạn khai hà ích?
Ly biên dã ngoại đa chúng phương,
Thái hiệt tế toả thăng trung đường.
Niệm tư không trường đại chi diệp,
Kết căn thất sở triền phong sương.
Dịch nghĩa
Cây cam cúc trước đình bị trồng muộnNgày tiết trùng dương, nụ còn xanh chưa hái đượcSáng hôm sau say bí tỉ xong tỉnh dậyHoa đã tàn đã rửa nở ra mà ích chiNgoài giậu, ngoài đồng nhiều loại bông hoaĐem hái về chưng bày lên giữa nhàNghĩ đến cúc này lá dài lớn khôngMọc căn ở chỗ không tốt, chịu hoài phong sương

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论