全部城市 » 

Bài thơ: Thôi phò mã sơn đình yến tập - 崔駙馬山亭宴集 (Đỗ Phủ - 杜甫

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:149
Tác giả(nhà thơ): 崔駙馬山亭宴集 • Cùng dự tiệc tại đình trong núi của phò mã họ Thôi, Trung Quốc, Thịnh Đường

崔駙馬山亭宴集蕭史幽棲地,
林間蹋鳳毛。
洑流何處入,
亂石閉門高。
客醉揮金碗,
詩成得繡袍。
清秋多賞樂,
終日困香醪。Thôi phò mã sơn đình yến tập


Tiêu Sử u thê địa,
Lâm gian đạp phượng mao.
Phục lưu hà xứ nhập,
Loạn thạch bế môn cao.
Khách tuý huy kim oản,
Thi thành đắc tú bào.
Thanh thu đa thưởng nhạc,
Chung nhật khốn hương lao.
Dịch nghĩa
Đây là chỗ náu thân của Tiêu Sử,Trong rừng mà dẫm lên những vật quý,Dòng nước ngầm từ đâu mà tới vậy,Đá lởm chởm cửa đóng tuốt trên cao.Khách say rượu múa may cái chén vàng,Bài thơ làm xong được tặng thưởng áo thêu.Mùa thu trong rất ham thích thưởng thức ca nhạc,Suốt cà ngày cứ lảo đảo vì rượu thơm.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论