全部城市 » 

Bài thơ: Tống Bùi nhị Cầu tác uý Vĩnh Gia - 送裴二虯作尉永嘉 (Đỗ Phủ

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:209
Tác giả(nhà thơ): 送裴二虯作尉永嘉 • Tiễn ông hai Bùi Cầu được cử đi làm uý ở Vĩnh Gia, Trung Quốc, Thịnh Đường

送裴二虯作尉永嘉孤嶼亭何處,
天涯水氣中。
故人官就此,
絕境興誰同。
隱吏逢梅福,
游山憶謝公。
扁舟吾已就,
把釣待秋風。Tống Bùi nhị Cầu tác uý Vĩnh Gia


Cô dự đình hà xứ,
Thiên nhai thuỷ khí trung.
Cố nhân quan tựu thử,
Tuyệt cảnh dữ thuỳ đồng.
Ẩn lại phùng mai phúc,
Du sơn ức Tạ công.
Thên chu ngô dĩ tựu,
Bả điếu đãi thu phong.
Dịch nghĩa
Cái hòn đảo lẻ dừng nơi đâu,Nơi chân trời giữa vùng nước với trời.Người cũ đạt đến chức quan đến nơi đấy,Cái cảnh hẻo lánh đó cùng với ai.Viên quan ở ẩn nếu gặp hoa mai là may,Đi chơi vùng núi nhớ đến ông Tạ Linh Vận.Cái thuyền nhỏ tôi đã bước lên,Thả câu đợi gió thu về.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论