全部城市 » 

Bài thơ: Tống Cao tam thập ngũ thư ký - 送高三十五書記 (Đỗ Phủ - 杜甫

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:190
Tác giả(nhà thơ): 送高三十五書記 • Tiễn ông thư ký Cao Thích ba mươi lăm, Trung Quốc, Thịnh Đường

送高三十五書記崆峒小麥熟,
且願休王師。
請公問主將,
焉用窮荒為。
饑鷹未飽肉,
側翅隨人飛。
高生跨鞍馬,
有似幽並兒。
脫身簿尉中,
始與捶楚辭。
借問今何官,
觸熱向武威。
答雲一書記,
所愧國士知。
人實不易知,
更須慎其儀。
十年出幕府,
自可持旌麾。
此行既特達,
足以慰所思。
男兒功名遂,
亦在老大時。
常恨結歡淺,
各在天一涯。
又如參與商,
慘慘中腸悲。
驚風吹鴻鵠,
不得相追隨。
黃塵翳沙漠,
念子何當歸。
邊城有餘力,
早寄從軍詩。Tống Cao tam thập ngũ thư ký


Không Động tiểu mạch thục,
Thả nguyện hưu vương sư.
Thỉnh công vấn chủ tướng,
Yên dụng cùng hoang vi?
Cơ ưng vị bão nhục,
Trắc xí tuỳ nhân phi.
Cao sinh khoá yên mã.
Hữu tự U, Tinh nhi.
Thoát thân bộ uý trung,
Thuỷ dữ chuý sở tì (từ).
Tá vấn kim hà quan,
Xúc nhiên hướng Vũ Uy.
Đáp vân nhất thư ký,
Sở quĩ, quốc sĩ tri.
Nhân thực bất dịch trí,
Cánh tu thận kỳ nghi.
Thập niên xuất mạc phủ.
Tự khả trì tinh mi.
Thử hành ký đặc đạt,
Túc dĩ uỷ sở ti (tư).
Nam nhi công danh toại,
Diệc tại lão đại thì.
Thường hận kết hoan thiển,
Các tại thiên nhất nhai.
Hựu như Sâm dữ Thương,
Thảm thảm trung trường bi.
Kinh phong xuy hồng hộc,
Bất đắc tương truy tuỳ.
Hoàng trần ế sa mạc,
Niệm tử hướng đương quy.
Biên thành hữu dư lực,
Tảo ký tòng quân thi.
Dịch nghĩa
Nơi Không Động lúa tẻ chín,Xin nguyện cho lính vua nghỉ.Xin ông hỏi cấp trên mình,Vùng hoang đó dùng để làm gì?Chim ưng đói chưa no thịt,Nghiêng cánh bay dòm người.Anh Cao giỏi cưỡi ngựa,Giống như chàng trai vùng U Châu, Tinh Châu.Mang thân giữ chức uý nhỏ nhoi,Mới đầu vì phạm lỗi bị phạt roi rồi cho về.Thử hỏi ông quan nào bây giờ,Dám chạm nóng đến vùng Vũ Uy hay không?Xin đáp rằng có một viên thư ký.Cái điều thẹn của ông,Các bậc tài của nước biết đến.Lòng thành thực của người đời thực không dễ hiểu,Nên cần thận trọng trong lối xử sự của mình.Mười năm ra trấn nhậm vùng tỉnh,Tự mình có thể nắm vững cờ.Công tác này đã đạt tới kết quả tốt,Đủ để làm yên vững lòng ông.Thân trai khi công danh đã hoàn mãn,Thì lúc đó đã già.Thường tiếc rằng tình thân chưa thắm thiết,Vì mỗi người một phương trời.Hệt như hai sao Sâm với sao Thương,Trong bụng buồn nao nao.Gió dữ thổi chim hồng chim hạo,Tôi không thể cùng đi theo được.Bụi vàng mù nơi sa mạc,Đang lúc này đây nghĩ tới bác.Nơi cạnh thành còn chút sức,Sớm gửi bài thơ quân lên đường.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论