全部城市 » 

Bài thơ: Tặng hàn lâm Trương tứ học sĩ - 贈翰林張四學士 (Đỗ Phủ - 杜

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:181
Tác giả(nhà thơ): 贈翰林張四學士 • Tặng học sĩ viện hàn lâm là ông tư họ Trương, Trung Quốc, Thịnh Đường

贈翰林張四學士翰林逼華蓋,
鯨力破滄溟。
天上張公子,
宮中漢客星。
賦詩拾翠殿,
佐酒望雲亭。
紫誥仍兼綰,
黃麻似六經。
內頒金帶赤,
恩與荔枝青。
無復隨高鳳,
空餘泣聚螢。
此生任春草,
垂老獨漂萍。
儻憶山陽會,
悲歌在一聽。Tặng hàn lâm Trương tứ học sĩ


Hàn lâm bức hoa cái,
Kình lực phá thương minh.
Thiên thượng Trương công tử,
Cung trung Hán khách tinh.
Phú thi thập thuý điện,
Tá tửu vọng vân đình.
Tử cáo nhưng kiêm oản,
Hoàng ma tự lục kinh.
Nội ban kim đới xích,
Ân dữ lệ chi thanh.
Vô phục tuỳ Cao Phụng,
Không dư khấp tụ huỳnh.
Thử sinh nhiệm xuân thảo,
Thuỳ lão độc phiêu bình.
Thảng ức Sơn Dương hội,
Bi ca tại nhất thinh.
Dịch nghĩa
Viện hàn lâm còn cao hơn cả hoa cái,Sức mạnh như con cá kình vùng vẫy nơi biển xanh.Vua ở trên thì dưới có Trương công tử,Trong cung, là sao khách nhà Hán.Về sáng tác thơ ông cầm đầu điện biếc,Dâng rượu như hướng về đình trên mây cao.Bản văn của nhà vua ban ra màu đỏ được cột kỹ.Giấy làm bằng sợi gai vàng nối tiếp sáu kinh.Trong cung cấm chia cho đai vàng đỏ ối,Ơn vua ban trái vải tươi.Không chịu theo Cao Phụng,Khóc qua loa cho đám đom đóm.Đời này cứ phó mặc cho cỏ xuân,Tới già như một cánh bèo trôi cô đơn.Hoặc có nhớ tới cuộc gặp gỡ ở Sơn Dương,Bài ca buồn chỉ có một điệu sáo thôi.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论