全部城市 » 

Bài thơ: Thu vũ thán kỳ 1 - 秋雨歎其一 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:193
Tác giả(nhà thơ): 秋雨歎其一 • Than mưa thu kỳ 1, Trung Quốc, Thịnh Đường

秋雨歎其一雨中百草秋爛死,
階下決明顏色鮮。
著葉滿枝翠羽蓋,
開花無數黃金錢。
涼風蕭蕭吹汝急,
恐汝後時難獨立。
堂上書生空白頭,
臨風三嗅馨香泣。Thu vũ thán kỳ 1


Vũ trung bách thảo thu lạn tử,
Giai hạ quyết minh nhan sắc tiên.
Trước diệp mãn chi thuý vũ cái,
Khai hoa vô số hoàng kim tiền.
Lương phong tiêu tiêu xuy nhữ cấp,
Khủng nhữ hậu thì nan độc lập.
Đường thượng thư sinh không bạch đầu,
Lâm phong tam khứu hinh hương khấp.
Dịch nghĩa
Dưới mưa, trăm loài cỏ đều tàn úa,Cây quyết minh dưới thềm có vẻ tốt tươi.Lá mọc đầy cành như cái lọng lông thuý,Hoa nở ra vô số đồng tiền vàng.Gió mát hây hây thổi gấp vào mầy,E về sau mầy khó đứng một mình.Chàng học trò trên nhà đầu bạc phơ,Đón gió, ba lần ngửi mùi thơm mà khóc.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论