全部城市 » 

Bài thơ: Tặng tì bộ Tiêu lang trung thập huynh - 贈比部蕭郎中十兄 (Đ

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:148
Tác giả(nhà thơ): 贈比部蕭郎中十兄 • Tặng anh mười họ Tiêu làm lang trung tì bộ, Trung Quốc, Thịnh Đường

贈比部蕭郎中十兄有美生人傑,
由來積德門。
漢朝丞相系,
梁日帝王孫。
蘊藉為郎久,
魁梧秉哲尊。
詞華傾後輩,
風雅藹孤鶱。
宅相榮姻戚,
兒童惠討論。
見知真自幼,
謀拙醜諸昆。
漂蕩雲天闊,
沈埋日月奔。
致君時已晚,
懷古意空存。
中散山陽鍛,
愚公野谷村。
甯紆長者轍,
歸老任乾坤。Tặng tì bộ Tiêu lang trung thập huynh


Hữu mỹ sinh nhân kiệt,
Do lai tích đức môn.
Hán triều thừa tướng hệ,
Lương nhật đế vương tôn.
Uẩn tạ vi lang cửu,
Khôi ngô bỉnh triết tôn.
Từ hoa khuynh hậu bối,
Phong nhã ái cô hiên.
Trạch tướng vinh nhân thích,
Nhi đồng huệ thảo luân.
Kiến tri chân tự ấu,
Mưu chuyết xú chư côn.
Phiêu đãng vân thiên khoát,
Trầm mai nhật nguyệt bôn.
Trí quân thì dĩ vãn,
Hoài cổ ý không tồn.
Trung tán Sơn Dương đoán,
Ngu công dã cốc thôn.
Ninh vu trưởng giả triệt,
Qui lão nhiệm càn khôn.
Dịch nghĩa
Có cái đẹp tất sinh ra người tài,Nguyên do vì gia đình tu nhân tích đức.Là dòng dõi quan thừa tướng triều Hán,Vào đời Lương lại là cháu của nhà vua.Tẩm ngẩm ra làm quan đã từ lâu,Cao vời đầy vẻ thông minh.Lời hay lấn át cả đời sau,Vẻ đẹp, thanh trùm cả chim cắt cô đơn.Nhà ở làm vẻ vang thê thiếp,Con trẻ được có dịp bàn bạc.Từ nhỏ đã thấy hiện cái biết thật sự,Tính sự dở làm xấu đến anh em.Lênh đênh trời mây rộng,Ngụp lặn trong quãng năm tháng nháo nhào.Lúc giúp vua nay đã trễ,Chỉ còn cái ý nhớ cái cũ thôi.Cái bào của quan trung tán ở Sơn Dương,Cái hang đá của Ngu công nơi thôn quê.Cái vết của bậc đàn anh sao mà khúc khuỷu vậy,Em đây là người đã rời quan trường cứ phó mặc trời đất thôi.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论