全部城市 » 

Bài thơ: Trùng du Hà thị kỳ 2 - 重遊何氏其二 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:193
Tác giả(nhà thơ): 重遊何氏其二 • Lại qua rừng của họ Hà kỳ 2, Trung Quốc, Thịnh Đường

重遊何氏其二山雨尊仍在,
沙沈榻未移。
犬迎曾宿客,
鴉護落巢兒。
雲薄翠微寺,
天清黃子陂。
向來幽興極,
步屣過東籬。Trùng du Hà thị kỳ 2


Sơn vũ tôn nhưng tại,
Sa trầm tháp vị di.
Khuyển nghênh tằng túc khách,
Nha hộ lạc sào nhi.
Vân bạc Thuý Vi tự,
Thiên thanh Hoàng Tử bi.
Hướng lai u hứng cực,
Bộ điệp quá đông ly.
Dịch nghĩa
Dưới mưa núi, chén uống rượu còn để đó,Nước chìm mà giường chưa dời đi.Chó đón người khách đã từng ở nơi này,Quạ mẹ giúp con bị lạc trở lại tổ.Trong đám mây mỏng là chùa Thuý Vi,Trời trong tại bến Hoàng Tử.Tới đây lòng hân hoan cực độ,Lê guốc vượt qua dậu phía đông.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论