全部城市 » 

Bài thơ: Trùng du Hà thị kỳ 3 - 重遊何氏其三 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:186
Tác giả(nhà thơ): 重遊何氏其三 • Lại qua rừng của họ Hà kỳ 3, Trung Quốc, Thịnh Đường

重遊何氏其三落日平臺上,
春風啜茗時。
石闌斜點筆,
桐葉坐題詩。
翡翠鳴衣桁,
蜻蜓立釣絲。
自今幽興熟,
來往亦無期。Trùng du Hà thị kỳ 3


Lạc nhật bình đài thượng,
Xuân phong xuyết mính thì.
Thạch lan tà điểm bút,
Đồng diệp toạ đề thi.
Phỉ thuý minh y hãnh,
Thanh đình lập điếu ti.
Tự kim u hứng thục,
Lai vãng diệc vô kỳ.
Dịch nghĩa
Trên đài phẳng trời đang lặn,Dưới gió xuân là lúc thưởng trà.Trên giàn đá, nghiêng bút chấm phá,Ngồi viết bài thơ trên lá ngô đồng.Trên giá phơi áo con chim trả kêu,Chuồn chuồn đậu trên dây câu.Từ lúc này nỗi thoả thích chín mùi,Tới lui hình như không có biết lúc nào.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论