全部城市 » 

Bài thơ: Tiền xuất tái kỳ 6 - 前出塞其六 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:173
Tác giả(nhà thơ): 前出塞其六 • Trước khi ra ải kỳ 6, Trung Quốc, Thịnh Đường

前出塞其六挽弓當挽強,
用箭當用長,
射人先射馬,
擒賊先擒王。
殺人亦有限,
列國自有疆。
苟能制侵陵,
豈在多殺傷。Tiền xuất tái kỳ 6


Vãn cung đương vãn cường,
Dụng tiễn đương dụng trường.
Xạ nhân tiên xạ mã,
Cầm tặc tiên cầm vương.
Sát nhân diệc hữu hạn,
Liệt quốc tự hữu cương.
Cẩu năng chế xâm lăng,
Khởi tại đa sát thương!
Dịch nghĩa
Giương cung nên giương cung cứngDùng tên nên dùng tên dàiBắn người trước tiên bắn ngựaBắt giặc nên bắt tướng trươcGiết người cũng phải có hạnNước nào cũng có biên cươngNếu cần chông xăm lăngPhải chăng vì thế sát hại cho nhiều!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论