全部城市 » 

Bài thơ: Trùng du Hà thị kỳ 1 - 重遊何氏其一 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:201
Tác giả(nhà thơ): 重遊何氏其一 • Lại qua rừng của họ Hà kỳ 1, Trung Quốc, Thịnh Đường

重遊何氏其一問訊東橋竹,
將軍有報書。
倒衣還命駕,
高枕乃吾廬。
花妥鶯捎蝶,
溪喧獺趁魚。
重來休沐地,
真作野人居。Trùng du Hà thị kỳ 1


Vấn tấn đông kiều trúc,
Tướng quân hữu báo thư.
Đảo y hoàn mệnh giá,
Cao chẩm nãi ngô lư.
Hoa thoả oanh sao điệp,
Khê huyên lại sần ngư.
Trùng lai hưu mộc địa,
Chân tác dã nhân cư.
Dịch nghĩa
Tới thăm trúc cầu đông,Vì có thư của tướng quân gửi tới.Thay áo để đi theo lệnh gọi,Ở nhà thì cứ nằm hoài.Hoa vui oanh lướt bướm,Suối rộn ràng vì rái đuổi bắt cá.Lại tới nơi nghỉ mát này,Hoàn toàn sống như một người ở vùng quê.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论