全部城市 » 

Bài thơ: Đại Vân tự Tán công phòng kỳ 1 - 大雲寺贊公房其一 (Đỗ Phủ -

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:208
Tác giả(nhà thơ): 大雲寺贊公房其一 • Phòng của ông Tán tại chùa Đại Vân kỳ 1, Trung Quốc, Thịnh Đường

大雲寺贊公房其一心在水精域,
衣沾春雨時。
洞門盡徐步,
深院果幽期。
到扉開複閉,
撞鐘齋及茲。
醍醐長髮性,
飲食過扶衰。
把臂有多日,
開懷無愧辭。
黃鸝度結構,
紫鴿下罘罳。
愚意會所適,
花邊行自遲。
湯休起我病,
微笑索題詩。Đại Vân tự Tán công phòng kỳ 1


Tâm tại thuỷ tinh vực,
Y triêm xuân vũ thì.
Động môn tận từ bộ,
Thâm viện quả u kỳ.
Đáo phi khai phục bế,
Chàng chung trai cập ti.
Đề hồ trưởng phát tính,
Ẩm thực quá phù suy.
Bả tí hữu đa nhật,
Khai hoài vô quý tì.
Hoàng ly độ kết cấu,
Tử cáp há phù ti.
Ngu ý hội sở thích,
Hoa biên hành tự trì.
Thang hưu khởi ngã bệnh,
Vi tiếu sách đề thi.
Dịch nghĩa
Lòng gửi nơi vực nước trong,Áo ướt vào lúc mưa xuân.Đi vào tới tận cửa phòng,Viện quả thật là thâm u.Tới cửa tre mở lại khép,Gióng chuông từng tiếng tới hồi.Chắp tay vái thường lắm lúc,Tỏ lòng không thẹn lời.Oanh vàng nương mái chắc,Cu đỏ đậu phên thưa.Ý hèn theo cái thích,Hoa bên đường nên đi thong thả,Thuốc ngăn bệnh không phát,Mỉm cười viết nên bài thơ.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论