全部城市 » 

Bài thơ: Đề Lý tôn sư "Tùng thụ chướng tử" ca

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:176
Tác giả(nhà thơ): 題李尊師松樹障子歌 • Bài ca "Viết trên bức bình phong vẽ cây thông" của Lý tôn sư, Trung Quốc, Thịnh Đường

題李尊師松樹障子歌老夫清晨梳白頭,
玄都道士來相訪。
握髮呼兒延入戶,
手提新畫青松障。
障子松林靜杳冥,
憑軒忽若無丹青。
陰崖卻承霜雪幹,
偃蓋反走虯龍形。
老夫平生好奇古,
對此興與精靈聚。
已知仙客意相親,
更覺良工心獨苦。
松下丈人巾屨同,
偶坐似是商山翁。
悵望聊歌紫芝曲,
時危慘澹來悲風。Đề Lý tôn sư "Tùng thụ chướng tử" ca


Lão phu thanh thần sơ bạch đầu,
Huyền Đô đạo sĩ lai tương phỏng.
Ác phát hô nhi diên nhập hộ.
Thủ đề tân hoạ thanh tùng chướng.
Chướng tử tùng lâm tĩnh liểu minh,
Bằng hiên hốt nhược vô đan thanh.
Âm nhai khước thừa sương tuyết cán,
Yển cái phản tẩu câu long hình.
Lão phu bình sinh háo kỳ cổ,
Đối thử hứng dữ tinh linh tụ.
Dĩ tri tiên khách ý tương thân,
Cánh giác lương công tâm độc khổ.
Tùng hạ trượng nhân cân lũ đồng,
Ngẫu toạ tự thị Thương Sơn ông.
Trướng vọng liêu ca Tử chi khúc,
Thì nguy thảm đạm lai bi phong.
Dịch nghĩa
Sáng sớm ra ông già mới chải đầu,Thì ông đạo sĩ ở Huyền Đô đã tới thăm.Vội búi tóc gọi con khoan hãy mời khách vào,Tay viết lên bức bình phong mới vẽ xong.Trong bức bình phong rừng thông im lìm mờ mờ,Dựa nơi hiên bỗng thấy như là không phải bức vẽ.Gốc cây nơi ven núi râm mát như hưởng được tuyết sương,Thân nép vươn lên như hình rồng.Ông già xưa nay tính ưa cái cổ dẹp,Đứng trước cái này cứ chăm chú để hết tinh thần.Mới biết rằng có cùng một ý thích với khách tao nhã,Nhờ đó mới hiểu ra cái lòng dụng công của người vẽ nó.Dưới gốc thông ông lão giày dép cũng giống,Y hệt ông Thương Sơn ngồi nghỉ.Lơ đãng ca bài " Tử chi " ,Giữa lúc ảm đạm đó ngọn gió buồn thổi tới.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论