全部城市 » 

Bài thơ: Đại Vân tự Tán công phòng kỳ 2 - 大雲寺贊公房其二 (Đỗ Phủ -

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:146
Tác giả(nhà thơ): 大雲寺贊公房其二 • Phòng của ông Tán tại chùa Đại Vân kỳ 2, Trung Quốc, Thịnh Đường

大雲寺贊公房其二細軟青絲履,
光明白氎巾。
深藏供老宿,
取用及吾身。
自顧轉無趣,
交情何尚新。
道林才不世,
惠遠德過人。
雨瀉暮簷竹,
風吹青井芹。
天陰對圖畫,
最覺潤龍鱗。Đại Vân tự Tán công phòng kỳ 2


Tế nhuyễn thanh ti lý,
Quang minh bạch điệp cân.
Thâm tàng cung lão túc,
Thủ dụng cập ngô thân.
Tự cố chuyển vô thú,
Giao tình hà thượng tân.
Đạo Lâm tài bất thế,
Huệ Viễn đức quá nhân.
Vũ tả mộ diêm trúc,
Phong xuy thanh tỉnh cần.
Thiên âm đối đồ hoạ,
Tối giác nhuận long lân.
Dịch nghĩa
Dép tơ xanh mềm mại,Khăn lông mềm trắng tinh.Nơi sâu kín xếp chỗ cho ông già nghỉ,Những thứ cần dùng cho riêng mình.Tự săn sóc nên hoá ra không thấy cần cái gì,Việc gì phải làm mới mối quan hệ.Tài của ngài Đạo Lâm ít có trên đời,Đức của sư Huệ Viễn vượt mọi người.Mưa chiều ướt trúc bên mái,Gió thổi cần xanh bên giếng.Trời âm u soi vào bức vẽ,Thấy rõ vẩy rồng thấm ướt.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论