全部城市 » 

Bài thơ: Đoan ngọ nhật tứ y - 端午日賜衣 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:198
Tác giả(nhà thơ): 端午日賜衣 • Ngày đoan ngọ được vua ban áo, Trung Quốc, Thịnh Đường

端午日賜衣宮衣亦有名,
端午被恩榮。
細葛含風軟,
香羅疊雪輕。
自天題處濕,
當暑著來清。
意內稱長短,
終身荷聖情。Đoan ngọ nhật tứ y


Cung y diệc hữu danh,
Đoan ngọ bị ân vinh.
Tế cát hàm phong nhuyễn,
Hương la điệp tuyết khinh.
Tự thiên đề xử thấp,
Đương thử trứ lai thanh.
Ý nội xứng trường đoản,
Chung thân hà thánh tình.
Dịch nghĩa
Áo trong cung mà cũng có tên,Tiết đoan ngọ nhờ ơn mà vẻ vang.Sợi mịn ngăn gió nên càng mềm mại,The thơm giữ tuyết vần nhẹ nhàng.Tự trời gây nên oi bức,Đang nóng, mà mặc nó vào là cái mát tới ngay.Cái ý gửi bên trong là tuỳ theo cái ngắn cái dài,Nhưng dù sao đều bận lòng vì tình vua đối với mình.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论