全部城市 » 

Bài thơ: Đại Vân tự Tán công phòng kỳ 3 - 大雲寺贊公房其三 (Đỗ Phủ -

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:217
Tác giả(nhà thơ): 大雲寺贊公房其三 • Phòng của ông Tán tại chùa Đại Vân kỳ 3, Trung Quốc, Thịnh Đường

大雲寺贊公房其三燈影照無睡,
心清聞妙香。
夜深殿突兀,
風動金鋃鐺。
天黑閉春院,
地清棲暗芳。
玉繩回斷絕,
鐵鳳森翱翔。
梵放時出寺,
鐘殘仍殷床。
明朝在沃野,
苦見塵沙黃。Đại Vân tự Tán công phòng kỳ 3


Đăng ảnh chiếu vô thuỵ,
Tâm thanh văn diệu hương.
Dạ thâm điện đột ngột,
Phong động kim ngân đương.
Thiên hắc bế xuân viện,
Địa thanh thê ám phương.
Ngọc Thằng hồi đoạn tuyệt,
Thiết phượng sâm cao tường.
Phạn phóng thì xuất tự,
Chung tàn nhưng ân sàng.
Minh triêu tại ốc dã,
Khổ kiến trần sa hoàng.
Dịch nghĩa
Bóng đèn soi không ngủ,Lòng trong nghe hương mầu nhiệm.Đêm khuya điện sừng sững,Gió rung động khánh vàng.Trời tối viện đẹp đóng,Đất trong hương thơm ám.Sao Ngọc Thằng lấp lánh,Phượng sắt bay cao đầy.Tiếng kinh thỉnh thoảng vang ra khỏi chùa,Dư âm tiếng chuông tới chiếc giường ngủ nhờ.Sáng mai tại nơi ruộng thấp,Đau lòng thấy cát bụi vàng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论