全部城市 » 

Bài thơ: Đại Vân tự Tán công phòng kỳ 4 - 大雲寺贊公房其四 (Đỗ Phủ -

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:189
Tác giả(nhà thơ): 大雲寺贊公房其四 • Phòng của ông Tán tại chùa Đại Vân kỳ 4, Trung Quốc, Thịnh Đường

大雲寺贊公房其四童兒汲井華,
慣捷瓶上手。
沾灑不濡地,
掃除似無帚。
明霞爛複閣,
霽霧搴高牖。
側塞被徑花,
飄颻委墀柳。
艱難世事迫,
隱遁佳期後。
晤語契深心,
那能總箝口。
奉辭還杖策,
暫別終回首。
泱泱泥汙人,
聽聽國多狗。
既未免羈絆,
時來憩奔走。
近公如白雪,
執熱煩何有。Đại Vân tự Tán công phòng kỳ 4


Đồng nhi hấp tỉnh hoa,
Quán tiệp bình thượng thủ.
Triêm sái bất nhụ địa,
Tảo trừ tự vô trửu.
Minh hà lạn phục các,
Tề vụ khiên cao dũ.
Trắc tắc bị kinh hoa,
Phiêu diêu uy trì liễu.
Gian nan thế sự bách,
Ẩn độn giai kỳ hậu.
Ngộ ngữ khế thâm tâm,
Na năng tổng kiềm khẩu.
Phụng từ hoàn trượng sách,
Tạm biệt chung hồi thủ.
Ương ương nê đồ nhân,
Thinh thinh quốc đa cẩu.
Ký vụ miễn ky bạn,
Thì lai khế bôn tẩu.
Cận công như bạch tuyết,
Chấp nhiệt phiền hà hữu.
Dịch nghĩa
Trẻ em múc cái tinh hoa của giếng,Cái bình trong tay lanh lẹ đã quen rồi.Tưới ướt chẳng ướt đất,Phủi bụi như không cần chổi.Mây sáng nung nhiều tầng gác,Khói chiều kéo cái cửa sổ cao lại.Luống hoa bị ngăn chặn lại,Bờ liễu phớt phơ nghiêng ngả.Gian nan vì việc đời o ép,Sau khi hò hẹn là ẩn trốn.Gặp cái lời ghi sâu trong lòng,Làm thế nào để giữ hết nó lại trong miệng.Kính xin gửi lại các gậy gộc,Tạm thời chia tay nhưng rồi cũng quay đầu lại.Thăm thẳm thay là kẻ đang ngập lụt trong bùn,Gâu gâu nhiều chó trong nước.Đã chưa hết cái cảnh ràng buộc,Tới lúc sẽ thôi đôn đáo.Gần ông như được gần tuyết vậy,Chẳng ngại gì về việc chịu nóng bức nữa.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论