全部城市 » 

Bài thơ: Ức đệ kỳ 1 - 憶弟其一 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:208
Tác giả(nhà thơ): 憶弟其一 • Nhớ em kỳ 1, Trung Quốc, Thịnh Đường

憶弟其一喪亂聞吾弟,
飢寒傍濟州。
人稀書不到,
兵在見何由。
憶昨狂催走,
無時病去憂。
即今千種恨,
惟共水東流。Ức đệ kỳ 1


Táng loạn văn ngô đệ,
Cơ hàn bạng Tế châu.
Nhân hi thư bất đáo,
Binh tại kiến hà do?
Ức tạc cuồng thôi tẩu,
Vô thì bệnh khứ ưu.
Tức kim thiên chủng hận,
Duy cộng thuỷ đông lưu.
Dịch nghĩa
Thời buổi loạn lạc,nghe tin emĐói rét nương náu ở châu TếVắng người thư không đến nơiCòn giặc biết làm sao gặp nhau ?Nhớ xưa cuống cuồng giục chạyKhông lúc nào biết ốm đau và lo lắngHiện nay hàng nghìn mối hậnPhó mặc cùng dòng nước chảy về đông

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论