全部城市 » 

Bài thơ: Đề Trịnh thập bát trước tác trượng cố cư - 題鄭十八著作丈故

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:208
Tác giả(nhà thơ): 題鄭十八著作丈故居 • Đề nhà cũ của Trịnh Trước Tác, Trung Quốc, Thịnh Đường

題鄭十八著作丈故居台州地闊海冥冥,
雲水長和島嶼青。
亂後故人雙別淚,
春深逐客一浮萍。
酒酣懶舞誰相拽,
詩罷能吟不復聽。
第五橋東流恨水,
皇陂岸北結愁亭。
賈生對鵩傷王傅,
蘇武看羊陷賊庭。
可念此翁懷直道,
也沾新國用輕刑。
禰衡實恐遭江夏,
方朔虛傳是歲星。
窮巷悄然車馬絕,
案頭干死讀書螢。Đề Trịnh thập bát trước tác trượng cố cư


Thai châu địa khoát hải minh minh,
Vân thuỷ trường hoà đảo tự thanh.
Loạn hậu cố nhân song biệt lệ,
Xuân thâm trục khách nhất phù bình.
Tửu hàm lãn vũ thuỳ tương duệ,
Thi bãi năng ngâm bất phục thính.
Đệ ngũ kiều đông lưu hận thuỷ,
Hoàng pha ngạn bắc kết sầu đình.
Giả Sinh đối phục thương Vương phó,
Tô Vũ khán dương hãm tặc đình.
Khả niệm thử ông hoài trực đạo,
Dã triêm tân quốc dụng khinh hình.
Nễ Hành thực khủng tao giang hạ,
Phương Sóc hư truyền thị tuế tinh.
Cùng hạng tiễu nhiên xa mã tuyệt,
Án đầu can tử độc thư huỳnh.
Dịch nghĩa
Đất Thai Châu rộng, biển tít mù,Mây với nước cùng hợp lại khiến cho gò đảo xanh.Sau hồi loạn, hai hàng nước mắt chia ly cùng người cũ,Cảnh già khách bị ruồng như một cánh bèo trôi.Say rượu lười múa vì có ai đỡ mình đâu,Làm thơ xong có thể ngâm nhưng ai là người nghe.Phía đông cầu thứ năm dòng sông oán hận vẫn chảy,Phía bờ bắc của hoàng pha, ngôi đình buồn còn đó.Giả Nghị thấy con cú mà thương cho Vương Phó,Tô Vũ chăn dê bị giam nơi vùng giặc.Có thể nhớ rằng ông này vẫn có lòng ngay thẳng,Nhưng thấy rõ nước mới áp dụng hình phạt nhẹ.Nễ Hành thực sự sợ nên mới trốn ra Giang Hạ,Đông Phương Sóc bịa ra truyện ngôi sao lạ.Nơi ngõ hẹp ắt hẳn vắng bóng ngựa xe,Đầu bàn đóm đóm dùng để đọc sách đã chết khô rồi!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论