全部城市 » 

Bài thơ: Đảo y - 搗衣 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:187
Tác giả(nhà thơ): 搗衣 • Nện áo, Trung Quốc, Thịnh Đường

搗衣亦知戍不返,
秋至拭清砧。
已近苦寒月,
況經長別心。
寧辭搗衣倦,
一寄塞垣深。
用盡閨中力,
君聽空外音。Đảo y


Diệc tri thú bất phản,
Thu chí thức thanh châm.
Dĩ cận khổ hàn nguyệt,
Huống kinh trường biệt tâm.
Ninh từ đảo y quyện,
Nhất ký tái viên thâm.
Dụng tận khuê trung lực,
Quân thính không ngoại âm.
Dịch nghĩa
Cũng biết người đi không trở vềMùa thu đến, vẫn cứ lau sạch tảng đá (để giặt).Đã gần đến ngày lạnh dữHuống chi lại vì tấm lòng ly biệt từ lâu.(Cho nên) chẳng quảng nện áo nhọc mệtĐể gởi ra nơi đồn ải xa xăm.Dùng hết sức người ở phòng khuê (phụ nữ)Để chàng nghe được tiếng vang vượt qua quãng không ngăn cách.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论