全部城市 » 

Bài thơ: Đắc gia thư - 得家書 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:210
Tác giả(nhà thơ): 得家書 • Nhận được thư nhà, Trung Quốc, Thịnh Đường

得家書去憑遊客寄,
來為附家書。
今日知消息,
他鄉且舊居。
熊兒幸無恙,
驥子最憐渠。
臨老羈孤極,
傷時會合疏。
二毛趨帳殿,
一命侍鸞輿。
北闕妖氛滿,
西郊白露初。
涼風新過雁,
秋雨欲生魚。
農事空山裏,
眷言終荷鋤。Đắc gia thư


Khứ bằng du khách ký,
Lai vi phụ gia thư.
Kim nhật tri tiêu tức,
Tha hương thả cựu cư.
Hùng nhi hạnh vô dạng,
Ký tử tối lân cừ.
Lâm lão ky cô cực,
Thương thì hội hợp sơ.
Nhị mao xu trướng điện,
Nhất mệnh thị loan dư.
Bắc khuyết yêu phân mãn,
Tây giao bạch lộ sơ.
Lương phong tân quá nhạn,
Thu vũ dục sinh ngư.
Nông sự không sơn lý,
Quyến ngôn chung hà sừ.
Dịch nghĩa
Khi người ra đi thì gửi thư về,Khi họ về lại mang theo thư của nhà gửi.Hôm ngay biết được tin tức,Nơi xứ lạ vẫn ở chỗ cũ.Bé Gấu may không hề gì,Thằng Bò rất thương hắn.Vào lúc già mà phải ở nơi xa cô quạnh,Khi khốn đốn ít được gặp nhau.Hai thứ tóc còn phải theo hầu nơi điện có buông màn,Theo một lệnh là hầu xe vua.Nơi cung vua khí yêu nghiệt còn đầy,Vùng phía tây sương trắng còn ít.Mong được có gió mới đưa nhạn tới,Mưa thu muốn có cá về.Việc làm ruộng nơi cạnh núi,Lời thân thiết cuối nói về việc cày bừa.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论