全部城市 » 

Bài thơ: Bạch Sa độ - 白沙渡 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:149
Tác giả(nhà thơ): 白沙渡 • Bến Bạch Sa, Trung Quốc, Thịnh Đường

白沙渡畏途隨長江,
渡口下絕岸。
差池上舟楫,
杳窕入雲漢。
天寒荒野外,
日暮中流半。
我馬向北嘶,
山猿飲相喚。
水清石礧礧,
沙白灘漫漫。
迥然洗愁辛,
多病一疏散。
高壁抵嶔崟,
洪濤越凌亂。
臨風獨回首,
攬轡復三嘆。Bạch Sa độ


Uý đồ tuỳ trường giang,
Độ khẩu hạ tuyệt ngạn.
Si trì thượng chu tiếp,
Diểu điệu nhập Vân Hán.
Thiên hàn hoang dã ngoại,
Nhật mộ trung lưu bán.
Ngã mã hướng bắc tê,
Sơn viên ẩm tương hoán.
Thuỷ thanh thạch lôi lôi,
Sa bạch than mạn mạn.
Quýnh nhiên tẩy sầu tân,
Đa bệnh nhất sơ tản.
Cao bích để khâm dần,
Hồng đào việt lăng loạn.
Lâm phong độc hồi thủ,
Lãm bí phục tam thán.
Dịch nghĩa
Con đường đáng sợ là theo dọc sông dài,Miệng bến ở ngay chỗ bãi cụt.Lật đật bước lên thuyền,Hun hút như theo dòng sông Vân Hán.Bên ngoài quãng đồng trời rét,Cảnh trời chiều ngay giữa dòng.Con ngựa tôi cưỡi hướng về phía bắc mà hí,Khỉ núi vừa uống nước vừa kêu nhau.Nước trong trông rõ mồn một,Cát trắng thác chảy rầm rầm.Bỗng nhiên rửa sạch sầu khổ,Lắm bệnh tật trong một lúc bỗng hết.Vách cao đứng sừng sững,Sóng lớn vỗ rầm rập.Giữa cảnh đó chỉ biết quay đầu,Nắm lấy dây cương ngựa mà thở dài ba cái.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论