全部城市 » 

Bài thơ: Đồng bình - 銅瓶 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:183
Tác giả(nhà thơ): 銅瓶 • Chiếc bình đồng, Trung Quốc, Thịnh Đường

銅瓶亂後碧井廢,
時清瑤殿深。
銅瓶未失水,
百丈有哀音。
側想美人意,
應非寒甃沈。
蛟龍半缺落,
猶得折黃金。Đồng bình


Loạn hậu bích tỉnh phế,
Thời thanh dao điện thâm.
Đồng bình vị thất thuỷ,
Bách trượng hữu ai âm.
Trắc tưởng mỹ nhân ý,
Ứng phi hàn trứu trầm.
Giao long bán khuyết lạc,
Do đắc chiết hoàng kim.
Dịch nghĩa
Sau thời loạn, lọ bằng đồng bị bỏ bên bờ giếng,Lúc yên lành lại sáng loé trong điện sâu.Lọ đồng kia chưa có cạn nước,Mà âm vang buồn vang ra xa hàng trăm thước.Những tưởng rằng đó là ý muốn của người đẹp,Vì buồn nên nhảy xuống giếng lạnh chết chìm.Rồng với giải trên lọ bị sứt mẻ,Như thể làm tan nát được đồng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论